Identitetens spejl

imagesHvem er vi?

Vores identitet er i udvikling hele livet igennem, men er forankret i vores baggrund og opvækst. For at finde ud af, hvem vi er, spejler vi os først i vores forældre, senere i kammeraterne og andre, vi er i tæt kontakt med gennem barndommen. I løbet af vores liv skaber vi nye relationer og gør erfaringer, vores identitetsfølelse forandres.

Identitet

Identiteten som et samlet begreb, består af fire hovedpunkter, som alle er med til at skabe lige netop den person, som man er og optræder som.

  • Jeg identiteten
  • Den personlige identitet
  • Den social identitet
  • Den kollektive identitet

Jeg-identiteten, er den identitet, som har størst betydning for det enkelte menneskes psyke og velvære. Jeg-identiteten er det tætteste man kommer på ens indre personlighed, uden påvirkninger fra omverdenen. I teenage årene bliver jeg-identiteten virkelig sat på prøve, hvor man som ungt menneske skal finde ud af, hvem man er, og hvad man vil med sit liv. Dette er en grundlæggende udvikling, for senere at kunne finde karaktertræk hos andre, som minder om ens egen unikke identitet.

Den personlig identitet er meget lig med jeg-identiteten. Den personlige identitet er de særlige kendetegn, egenskaber, færdigheder, gennemgående adfærdsmønstre og karaktertræk, som andre kender en på.

Den sociale identitet er de karaktertræk, som man bevidst forsøger at skabe hos sig selv. Den måde man ønsker at andre skal se og opfatte ens personlige identitet på. Det er den sociale status og de sociale roller, man prøver at påtage sig, for at blive anerkendt.

Den kollektive identitet, danner en ramme om den personlige-og sociale identitet via en social omgangskreds. Den kollektive identitet er nødvendig for at kunne få en plads i samfundet -i sociale vennekredse og igen bliver accepteret, i de grupper (fx at være dansker, FCK-fan eller muslim m.m.) man vælger at tage del i.


Det er i spejlet hos de andre, vi opdager os selv

Det er i mødet med det anderledes, vi finder ud af hvad vi selv står for, mener og synes er vigtigt. Finder ud af hvad vi vil og udvikler vores identitet. Det opdagede jeg, da jeg flyttede til udlandet. Jeg fandt ud af at jeg brænder for at motivere og inspirere andre til at skabe et godt liv.

Derfor coacher jeg i dag mennesker til at være til stede, der hvor de er, og flytte sig, når de skal. Jeg rådgiver danske og udstationerede, familier  i at udvikle sig.  Det giver mening for mig.

Tilbage til identitet på www.talmedbørn.dk

 

Det er betydningsfuldt at bevare kontakt til sin kulturelle rødder og sin familie

C:ntact har produceret dokumentarfilmen Mødre og døtre. Filmene handler om, identitet, om nærvær og fravær og om splittelse og genforening. Om at leve mellem to kulturer,  finde ud af, hvor man står i forhold til sine rødder.

AlessandraMin mor Josephine 3Lotte

Gennem kameraet portrætterer mødre og døtre hinanden på tværs af generationer og kulturer. Kvinderne deler deres stærke livshistorier med os.

Du finder smagsprøver  på filmene på