Forstår du andre kulturer ?

Vi skaber selv kulturen

Jeg får mennesker med forskellige kulturer til at forstå hinanden og tale sammen. Meningsfuldt og ikke nemt, men betydningsfuldt og vigtigt for dig og din virksomhed.
Vi skaber selv kulturen på arbejdspladsen – men firmaet kan gøre sit til at skabe en kultur med arbejdsglæde, mangfoldighed og diversitet, til gavn for virksomhedens resultater. se videoen om Zappos.

Ensretning ødelægger kreativiteten og effektiviteten


Ensretning og  formynderiske forbud ødelægger kreativiteten og får angsten for livet til at manifestere sig og dræber arbejdsglæden. Når vi for lov til at være dem vi er og føler os frie, kan vi rumme andre, der er dem de er.

Mangfoldighed og diversitet

Mangfoldighedsledelse, diversitet og udvikling af de ansattes interkulturelle kompetencer på arbejdspladserne skaber dynamiske arbejdspladser. Dynamiske virksomheder har brug for medarbejdere med stor arbejdsglæde, global indsigt og interkulturelle intelligens. Interkulturelle kompetencer kan udvikles, når den enkelte medarbejder vil, tør, har viden og viljen og virksomheden sammen med medarbejderne skaber kulturen.

Det er når vi møder mennesker med anden kultur vores interkulturelle intelligens står sin prøve

Hvad skal du kunne, når du er interkulturel intelligent

5 evner du skal besidde, hvis du skal kaldes interkulturel intelligent

  • du bruger din undren til at spørge og lære
  • accepterer forskelligheder
  • er rummelig
  • viser empati
  • viser sin sårbarhed og ydmyghed

Besidder du ovenstående evner ?