Skal et møde starte til tiden ?

Nationale kultur værdier

Hvert land har sine egne nationale kulturelle overbevisninger og værdier. De består af det som nationen har i fællesskab.

Interessant er det at alle anser deres egen kultur og værdier for at være udtryk for en højere civilisation end de andres. De andres kultur placeres ofte på en skala fra lavere civilisation til barbarisk.

For eksempel har de fleste danskere den overbevisning, at det vigtigste er at møder starter til tiden, at have et klart mål og en dagsorden og alle skal sige deres mening.

Andre nationer har andre overbevisninger.

De synes at det vigtigste er at have gode relationer, at tid er elastisk – noget man har man uanede mængder af og processerne er vigtigere end mål og man er mere indirekte i sin kommunikation.

Kulturelle forskelle

De kulturelle forskelle mellem forskellige nationaliteter er en udfordring, som ledere og medarbejder har fået tættere på kroppen i dag, hvor vi møder hinanden på tværs af grænser og bevæger os rundt i verden. I følge to forretningsmænd, der har boet i udlandet skal danske ledere blive bedre til kulturforståelse.

Det gælder som jeg ser det både i Danmark og når vi bevæger os ud i verden for at arbejde.

IBM, har interviewet 1.500 topledere fra 60 lande og 33 brancher og spurgt, hvordan de ser den fremtidige udvikling og hvilke kompetencer ledere skal være i besiddelse af. I relation til de kulturelle kompetencer, konkluderer de at ledere og medarbejdere  skal skærpe deres kulturelle antenner. Det vil sige at vi blandet andet skal være åbne og drøfte fordele og ulemper på arbejdspladserne ved de kultur værdier vi hver især har og sammen måske skabe nye kulturer.

Sundhedsvæsenets kulturelle udfordringer

Et kulturmøde og at møde forskellige nationaliteter er en udfordring.

Når mennesker med forskellig kulturel arv mødes, opstår der nemt misforståelser og tiltagende mistillid, som ender med dårligt samarbejde, pleje og behandling. I værste fald, som det ses mere og mere i det danske samfund, diskrimination og racisme.

Sundhedspersonalet i Danmark har i dag fået forskellige kulturelle forskelle tæt inde på livet.

Sundhedspersonale er derfor nødt til at være kulturel opmærksomme og have bevidsthed om kulturelle forskelle og måder hvorpå de indvirker på plejen og samarbejdet. De skal være villige til at få forskellene frem i lyset, så de kan bearbejdes.

Det kan være en stor udfordring.

For det første:

fordi den kulturelle opmærksomhed, viden og kulturel sensitivitet hos plejepersonalet og hos dem de plejer, kan være meget lille.

For det andet:

fordi kulturelle overbevisninger og værdierne er forskellige og ikke synlige.

For det tredje:

fordi man ikke er indstillet på at snakke så meget om sig selv og de forudsætninger, man handler ud fra.

Hvordan oplever du sundhedspersonalets kulturelle sensitivitet på din arbejdsplads ?

Book Philosophies til debatter i jeres virksomhed