Hvilken kultur er bedst ?

I flyet mellem Singapore og Danmark mødte jeg Tonny fra Frederikshavn. Tonny er født i Danmark med vietnamesisk blod i årerne  – og er det man kalder third culture kid. Han balancerer flot mellem 2 nationale kulturer og  udvikler interkulturelle kompetencer, så han kommer formentlig til at  klare sig godt i en global verden.

Interkulturelle kompetencer

Hvis vi vil begå os godt i dag, er vi nødt til at have en bevidsthed om kulturelle forskelle, og måden hvorpå de indvirker på os, på vores dagligdag og samarbejde med andre med andre kulturelle overbevisninger og værdier. Kende vores nationale kultur. Det er rigtig godt at arbejde og bo i et andet land i kortere eller længere tid.  Her opdager man hvad forskelle i kultur gør.  Man får en større indsigt i sin egen kultur, og man udvikler sine kulturelle antenner hvis man tør.

Er du god til at bevæge dig i andre kulturer ? De fleste menneske anser deres egen kultur for at være den rigtige og  udtryk for en højere civilisation end andres. De andre er lidt forkerte

Kender du det ?