Verdensborgeren Julius på 3 køber “sticky rice”

Julius er det man kalder “Third Culture Kid” – Ifølge undersøgelse har mange “Third Culture Kid’s” haft problemer med at vende tilbage til en dansk skole og med kammeraterne, mens en anden tredjedel har oplevet problemer med deres identitet. Derfor er det vigtigt hvordan  forældre bosat i udlandet støtter og opdrager deres børn.


Hvem er Julius ?

Julius er født i Vietnam af danske forældre, som har boet i Vietnam i 10 år. Han taler dansk med mor og far og sine søskende, engelsk i børnehaven og engelsk/vietnamesisk med barnepigen, der er passer ham til mor kommer hjem fra arbejdet. Mor og far driver egen virksomhed i Hanoi, er meget bevidste om de nationale kultur værdier i hjemmet, hvilket er vigtigt for Julius identitet. Men samtidig giver de ham også mulighed for at  udvikle interkulturelle kompetencer og blive en sand verdensborger.

Hvad er det Julius og third culture kids får mulighed for at opleve og lære

Tolerance, åbenhed, nysgerrighed og selvstændighed.
Færre fordomme, kan lide forandringer og variationer, fordi variation mere er reglen end undtagelsen
Opdager det er ok at gøre ting på forskellige måder.
Vi ser forskellige ud og gør ting forskelligt i forskellig kulturer og lande – sidder forskelligt.. taler forskelligt..klæder os forskelligt
Kropssproget er betydningsfuldt
Man kan gøre sig forståeligt og klare sig på flere sprog
Lugte og mad kan være meget forskelligt fra det han oplever, når han er på ferie i Danmark

10 gode råd til forældre bosat i udlandet med børn

  1. Skab en tryg base i hjemmet
  2. Lyt til dit barn
  3. Afsæt tid til dialog
  4. Tal mindre til barnet – tal i stedet med og  stil spørgsmål
  5. Anerkend dit barns følelser
  6. Hav faste ritualer og rutiner i hjemmet, så der er stor genkendelighed her – det skaber tryghed
  7. Hold fast i at tale modersmålet med barnet i hjemmet
  8. Bestræb jer som forældre på at få søskende til at tale dansk sammen i hjemmet
  9. Læs danske historier og syng danske sange for dit barn for at udvikle det danske sprog
  10. Lad børnene se danske film/DV’er

Littertur forslag

Third Culture Kids

Læs Kapitlet om udstationering med børn i Når Penelope rejser med

Søren flytter til Kina

Tilmeld dig min nyhedsmail – hvis du vil have flere tips og råd om udstationering med børn