Har du tillid til din kollega?

Hvad betyder tillid – og hvordan skaber vi det?

Tillid er ikke noget man har – men noget man skaber. Vi kan vælge at opbygge tillid eller nedbryde den. Undersøgelser viser at der er fire grundlæggende elementer i vores kultur, der skal være til stede for at man kan opbygge tillid.


Hvad opbygger tillid?

  • Åbenhed
  • Accept
  • Pålidelighed
  • Ærlighed

Download 10 gode raad til dig der vil skabe tillid og samarbejde

Litteratur om tillid: Rent Mel i posen Keld Jensen

Undersøgelser foretaget i marts 2010 om tillid blandt mennesker i forskellige lande viser at Danmark er det land, hvor vi har den højeste tillid til hinanden. I Danmark er den på 71 %,  i USA 30 %

Tillid betyder meget for vores samarbejde på arbejdspladsen. Hvis vi ikke har tillid til hinanden opstår der nemt konflikter og dårligt samarbejde og det koster på bundlinjen.

Jeg var med i en tillidsprøve på Taleforum guidet af Asger Fredslund –  hør mig fortælle om øvelsen på videoen

Tillid går begge veje læs Klumme i Berlingske Tidende den 21. november 2010.
Af Vibeke Skytte, rådgivningschef hos Lederne.

Læs også artiklen Derfor er danskerne verdens mest tillidsfulde