Det har betydning hvem du “slås” med

Det er ikke ligegyldigt hvem vi har en konflikter med. Hvis det er en person der er betydningsfuld for os, har vi nemmere ved at komme i det røde felt, men heldigvis er det også nemmere for os at tilgive og bære over, end hvis det er er person, der ikke betyder så meget for os.


Hvad kendetegner en konflikt?

En konflikt er en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker.

  1. Uoverensstemmelsen henviser  til indholdet, det man er uenig om, i konfliktteoriernes sprog også kaldet sagen.
    Det kan være om du eller din mand skal passe børnene, hvor meget tid i hver især bruger på sport, om du skal arbejde eller ikke eller hvor i skal bo. På arbejdspladsen kan det være om man skal kunne arbejde hjemme eller ej, om at møde til tiden eller hvordan man holder møder
  1. Spændingen som ikke er en  ”juhu hvor er jeg bare glad spænding” men derimod en ubehagelig spænding. Den henviser til det der foregår mellem dig og den anden, relationen.
Kilde: Konflikt og Kontakt, Else Hammerich og Kirsten Frydensberg

Det er af betydning for konflikten hvem vi slås med, hvordan vi slås, hvad konflikten gør ved os og mellem os, samt hvordan vi har det med os selv og hinanden. Det man er uenig om påvirker relationen.

Det handler om at finde holdbare løsninger på det der er uenigheden/sagen/problemet og arbejde med det det der foregår i relationen.Hvis vi ikke løser det konflikten handler om, altså sagen og samtidig forholder os til relationen, altså hvad konflikten gør ved os og hinanden, finder vi ikke løsningen på konflikten og den vil dukke op igen i samme eller ny forklædning

Tager vi os ikke af sagen lever løsningen kort og tager vi os ikke af det der foregår i relationen lever spændingen videre.