japansk og dansk – når det er bedst

En japansk forretningsmand besøgte en stor virksomhed i New York. Han blev bedt om at holde en tale. Han indledte således: “Jeg ved, at I amerikanere ofte begynder taler med en vittighed. I Japan begynder vi ofte med en undskyldning. Som et kompromis vil jeg undskylde for ikke at sige en vittighed”
Citat fra Bjørn Nygaards bog: Kulturmødet på arbejdspladsen

Et smart “move” der vidner om den japanske forretningsmands kulturelle opmærksomhed.


Samarbejde der virker på tværs af kulturer

Jon Kjær Nielsen præsident i  Junior Chambre Denmark JCI viser at også han er kulturel sensitiv. Se Jon’s  møde med Japan og japansk kultur og hør om hvordan han med succes bruger den “skandinaviske model”  i et multikulturelt samarbejde i Japan.

Den skandinaviske model

Ledelse i Danmark er – når vi sammenligner os med resten af verden – præget af lav magtdistance, flade hierarkier og ofte postive relationer. Vi er Dus med vores chefer, modsat for eksempel i Frankring, og vi kan være unige og tage debatten, også under overværelse af andre kolleger. På stort set alle arbejdspladser kan den enkelte medarbejder gå direkte ind til øverste leder for at veksle et par ord. I lande som Japan og Sydkorea derimod, har man rigide hierarkier, ingen adgang til chefer højere oppe i systemet og chefen bliver sjælden modsagt, hvis nogen sinde. Sammen med Ombudsmandsinstitutionen er Den Danske Ledelsesmodel (ofte refereret til som Den Skandinaviske Ledelsesmodel idet noget lignende ses i vore nabolande) noget vi er kendt for i erhvervskredse rundt om i verden.

Japansk kultur og livsstil

Den japanske livsform er udpræget høflig, æstetisk, ceremoniel og stiliseret. Der skabes skønhed i de mindste detaljer.

Æstetikken er primært en sammensmeltning af modsatte former og giver sig udtryk i fx teceremoni og madlavning i det hele taget.

I sport, aikido, budo sumo, i klædedragten kimono, i havestilen  bonsai og skriftens tuschtegn samt papirfoldning origami og blomsterarrangementer ikebana.

Få opskrifter og lav japansk mad som er meget mere end sushi