Dialog og gode råd til redelig argumentation

Dialog er vigtig for at mennesker kan forstå hinanden. Uden dialog kan vi ikke vide hvad andre tænker og føler

Fornyelig skrev jeg på facebook følgende opdatering

Cafe latte .. morgenTV, løbetur – en dejlig fredag er i gang. Åben arbejdsdag til at skabe overblik og ro på. I aften middag med min skønne svigerdatter – elsker samtaler med kloge nærværende kvinder der byder ind, lytter og tager i mod. Med-mod- og samspil. Gode dialoger skaber ny læring. Det gør mig høj at lære nyt – jeg mærker jeg lever.

en af kommentarerne til min opdatering var

God dialog?? så findes der altså dårlig dialog!! og hvordan kan man vide at man har overskredet grænsen?

det fik mig til at fare i litteraturen, reflektere og skrive dette blogindlæg om dialog


Hvad er dialog?

Når man samtaler åbent om sine værdier og følelser og lytter til modpartens har man dialog. Dialog kommer fra græsk dialogos – dia betyder “gennem” og logos “ord”, så dialog betyder ganske enkelt at tale sammen. Ikke tale til eller om men have en samtale.

Gennem ord kan man komme til at forstå sig selv og den anden meget bedre. Det kan bane vejen for hvad man skal gøre, når man har interessemodsætninger. Dialog er en af konfliktløsningens fornemste redskaber. At lytte opmærksomt og aktivt og at tale klart er dialogens kunst. Formålet med dialog er gensidig forståelse, forstå sig selv, den anden eller at blive forstået. I dialogen drøftes og værdsættes forskelle, og der dannes broer, som kan berige.

Men dialog er mere end det. Man udforsker sig selv og et problem for at lære noget nyt. Dialog er en eminent måde til at kontakte hinanden på et dybt plan. På modellen befinder du dig i den dialog jeg taler om på de to nederste niveauer. Det er der hvor man deler følelser og møder hinanden i noget der er større end dig og mig.

Gode og dårlige dialoger

Om det er en god eller dårlig samtale kommer an på det der foregår i samtalen og de ord vi bruger. Du kender det sikker godt, det med at have en dårlig indre dialog med dig selv. En dialog hvor du slår dig selv oveni hovedet, og fortæller dig selv at du ikke er dygtig nok på arbejdet, ikke gør det rigtige eller ikke er pæn nok. Du kender sikkert også de dårlige dialoger fra din arbejdsplads med kollegaen der tromler eller når du og din partner ikke respekterer hinandens behov, nedgør hinanden, bebrejder og kaster med mudder.

De ord vi bruger og det der foregår i samtalen er altså afgørende for om dialogen er god eller dårlig. I en dårlig dialog, krænker vi hinanden. Når den ene part krænker, så må man stå fast på sine grundværdier og respekt for sine grundlæggende behov, for ikke at miste sig selv.

Såfremt der er asymetri i magtrelationen kan det være svært at have dialog. Asymetri i relationen kan være når den ene part er den anden stærkt overlegen med hensyn til f.eks. magt, position, indflydelse, viden eller anseelse

Det kræver stor selvindsigt, åbenhed, empati, viden, vilje og mod at skabe gode dialoger. Gode dialoger er fundamentalt vigtige for min livsglæde.

Når dialog ikke er nok og mulig – argumentations kunst

Nogen gange kan man eksempelvis i et parforhold, såfremt dialogen ikke lykkes, forsøge at overbevise med argumenter og forhandle. Man kan forsøge at påvirke hinanden til at ændre holdning eller gøre noget andet end man plejer. Det er vigtigt at det foregår på en anstændig og redelig måde og tilgodeser den andens situation og forudsætninger.

Argumentation er en disciplin indenfor retorikken, hvor man via en dialogisk proces forsøger at vinde tilslutning til sine synspunkter. Man opererer med nogle regler for redelig argumentation, som kan være med til at sikre at man både finder nogle gode løsninger på uenighederne og at det forgår på en måde så relationerne og samarbejdet holder.

Dialog eller argumentationen skal forgå med respekt for dig selv og for den anden.

Så svaret på spørgsmålet fra facebook :

Ja – i mine øjne findes der gode og dårlige dialoger.