Aha´ oplevelse med Deep Democracy

Jeg har været på efteruddannelse i Deep Democrasy i Center for konfliktløsning, hvor jeg er rådgiver i den gratis konflikt rådgivning i København.

Kender du det – du har ubevidst gået og savnet noget teori og nogle metoder, der pludselig giver mening at høre om, træne og som du kan bruge på din arbejsplads? Sådan var det med Deep Democracy for mig.

Ideologien og metoderne falder i hak med mine værdier, tænkning og muligheder for i handling at skabe det man banalt vil sige en bedre verden – eller i det mindste at respektere og inddrage også mindretallets viden og erfaringer i beslutningsprocesser.


Hvor stammer Deep Democracy fra

I modsætning til ‘klassisk’ demokrati, som bygger på flertalsbeslutninger, tænker Deep Democracy at det kun er muligt at forstå et systems fulde kompleksitet, samt frigøre dets kreative potentiale, når alle stemmer bliver hørt og forstået. Og hvor tit sker det i praksis at vi inddrager mindretallets stemme?

Deep Democracy blev formuleret som princip af Arnold Mindell i slutningen af 1980’erne. Senere har Myrna Lewis, sydafrikansk socialrådgiver, elev af Arnold Mindell udviklet af en praktisk og enkel version af Deep Democracy med fokus på beslutningstagning og konfliktløsning.

I Danmark har blandt andet Marianne Murnis trænet Deep Democracys metode.

Ideerne med deep democracy er i processer og med øvelser at

  1. få noget af det under vandet bragt over vandet
  2. forbedre kvaliteten af beslutningsprocesser
  3. skabe rammer så deltagerne fortæller om det, der er vigtigt at få fortalt.
  4. øge deltagernes opmærksomhed både indadtil og udadtil
  5. fremme effektivitet i opgaveløsningen for både individer og grupper
  6. opdage konflikter på et tidligt stadium, før de bliver destruktive
  7. bruge konflikter til læring, kreativitet og vækst.

Kender du til det med ikke at blive hørt?

På virksomheds-, forenings- og organisationsniveau, kender de fleste til langsommelige møder med stivnede roller, fastlåste positioner og besværlige beslutningsprocesser, – eller det fænomen, at trufne beslutninger alligevel ikke realiseres. Årsagerne kan være mange, men ofte kan det fænomen, at mindretallet ikke oplever sig hørt i processen, være både en forsinkende faktor og en bremseklods bagefter, selv om det er lykkedes at nå frem til en flertalsbeslutning.

Marianne Munis

 

Vil du vide mere om Deep Democracy?

Abbonner på mine blogindlæg, hvis du vil vide mere om Deep Democracy, kommunikation og  konfliktløsning på arbejdspladsen

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få inspiration og viden om det psykologiske, sociale og kulturelle, der forgår på arbejdspladsen

 

Kontakt  mig på tlf 20845982 – hvis du vil høre mere om hvordan I kan bruge Deep Democracy på din arbejdsplads.