Bedre møder og beslutningsprocesser med Deep Democracy

Deep democracy virker når der skal tages beslutninger.

Så faldt det på plads – endelig en metode der indrager mindretallets stemme i den demokratiske beslutningsproces i grupper.

Jeg har længe i individuel coaching brugt spørgsmålet: “hvad skal der til for at ..? det hjælper på modstand, men har ikke brugt spørgsmålet til mindretallets stemmer i gruppe beslutningsprocesser. Det har til tider givet modstand og skabt konflikter.

Deep Democracy er en nyttig metode til at søge efter og sprede et nej.

Formål med Deep Democracy er at

  • træffe klogere og mere holdbare beslutninger
  •  involvere alle deltagere i den demokratiske proces og opnå større tilslutning/ ejerskab/ til og forpligtelse på at realisere beslutningen
  •  fremme lydhørhed, nysgerrighed og den enkeltes lyst til at deltage, fordi man bliver hørt og taget alvorligt
  • anerkende alles bidrag uanset hvor ureflekteret eller negativt det kan forekomme at være
  • skabe større tryghed for den enkelte ved at lede efter de divergerende synspunkter og anerkende, at de tilhører gruppen og ikke blot enkeltpersoner. synspunkter er ingens ejendom og selv om man har en stærk overbevisning eller mening er den ikke en egenskab ved en person
  •  forebygge udnævnelsen af syndebukke
  • styrke fællesskabets (teamets, gruppens, afdelingens) muligheder for at handle

Deep Democrasy nedsætter  modstanden i beslutningsprocesser

Jeg har savnet deep democracy – en metode  til når jeg faciliterer – bedre at kunne inddrage mindretallets stemme. Når mindretallets synspunkter, viden og erfaringer inddrages bevares fællesskabet. Det er nemmere, når mindretallet bliver hørt og inddraget at opløse den modstand, der kan være mod flertalsbeslutningen. Den modstand der kan gøre det vanskeligere at gennemføre den vedtagne beslutning og kan skabe konflikt.

Et mindretals nej til et flertals ja kan rumme mening og visdom, som nemt kan blive overset eller glemt, når flertallet har truffet en beslutning. Deep Democracy  – beslutningsproces indrager  i 4 trin mindretallets pointer og visdommen i de afvigende synspunkter.

 

Vil du faciliterer bedre møder og beslutningsprocesser

Hvad er det du skal gøre som facilitator i Deep Democracy beslutningsprocesser kig her og læs om hvem der har introduceret Deep Democracy

Læs også Aha oplevelser med Deep Democracy

Møde og procesledere som vil træne Deep Democracy kontakt os  på tlf. 2084 5982 eller på  Mette Weber eller Marianne Munis