Har dit barn tillid til dig ?

Skaber du tillid… så dit barn tror på dig?
Tillid er ikke noget man har – men noget man skaber.

Du kan vælge at opbygge tillid eller nedbryde den. Undersøgelser viser at der er fire grundlæggende elementer i vores kultur i Danmark, der skal være til stede for at du kan opbygge tillid.


Hvad opbygger tillid?

  • Åbenhed
  • Accept
  • Pålidelighed
  • Ærlighed

Jeg vil tilføje bevidst  brug af afspændende sprog, feed- back med hjertet og en anerkendende livsfilosofi

Prøv lige hurtigt at svare på de 4 spørgsmål …vær ærlig over for dig selv
På en skala på 1-10 hvor 10 er ofte og meget

  1. Hvor åben er du overfor dit barn – på områder hvor barnet har brug for at blive inddraget?
  2. Hvor god er du til at accepterer/rumme dit barns og andres følelser?
  3. Hvor ofte holder du ikke hvad du lover?
  4. Hvor ærlig er du –  der hvor det for barnet er vigtig at du er ærlig?

Er der noget du skal ændre?

Download 10 gode raad til dig der vil skabe tillid og samarbejde

Når vi er fejlfindere kan vi komme til at skabe mistillid  Læs også fra fejlfinder til ressourcedetektiv

 

Handling skaber forvandling

Hvad er det første lille skridt du vil gøre i dag eller senest i morgen for at ændre?

Jeg var for et par år siden med i en tillidsprøve på Taleforum guidet af Asger Fredslund –  hør mig fortælle om øvelsen på videoen

Hvor tillidsfuld tror du selv du er ? ville du gøre det jeg gjorde

 

 

 

 

Undersøgelser foretaget i marts 2010 om tillid blandt mennesker i forskellige lande viser at Danmark er det land, hvor vi har den højeste tillid til hinanden. I Danmark er den på 71 %,  i USA 30 %

Læs også artiklen Derfor er danskerne verdens mest tillidsfulde