Pegefinger lærering – forældre stop det

Jeg vil gerne lære.

Det vil alle fra naturens side – men jeg vil ikke belæres.

Når jeg bliver belært reagerer jeg. Ikke med “auotopilot” men med reflektion og spørgsmål. Det er jeg godt tilfreds med. Jeg har nemlig fundet ud af at belæring rører ved mine kerne værdier og de følelser i mig, der har med respekt for mig, som person at gøre.

Når børn bliver belært, lukker de automatisk af  – de kan ikke andet og så er der lukket for læring. Men hvad endnu værre er, belæring påvirker deres selvværd.

Børn tager fra fødslen ansvar for egen læring – de er aktive, nysgerrige og undersøgende. Derfor er det så herligt, når forældre forstår at skabe et attraktivt læringsmiljø og ikke bremser læring med belæring.

Jeg ved det kan være svært, (har selv været der, og det sker desværre stadig, heldigvis meget sjældent ) når vi som forældre synes, vi har så megen viden og erfaring, vi gerne vil give videre til de små poder eller andre.

Men måden vi gør det på er så vigtig.


Hvordan lærer vi

Læring sker kun når vi selv ønsker at lære – og ingen ønsker belæring.

Læring er ikke kun at have tilegnet sig viden, men også at kunne bruge den viden, du har tilegnet dig i rette sammenhæng.

 

KolpslæringscirkelDerfor er det vigtig, at du som forældre giver dine børn mulighed for selv at

1. erfare, 2. reflektere, 3. samle viden, og 4. reflektere – for derefter at afprøve og skabe ny erfaring.

Og sådan bliver det ved hele livet.

Vi voksne kan hjælpe børnene med at vise veje, præsentere dem for viden, stille uddybende spørgsmål og drøfte hvilke erfaringer de gør sig, når de afprøver.

Så støtter vi deres læringsprocesser.

 

Hvad er så belæring

pegefingerBelæring er at blive korrigeret ofte på en formanende måde. Jeg er klogere end dig agtigt – nu må du lære det.

Forleden dag følte jeg mig godt og grundig belært.

En person, bevægede sig grænseoverskridende over på min banehalvdel. Med løftet pegefinder, fik hun sagt sin mening.

Jeg tror hun skrev med sin “autopilot”  ( det er jo bare facebook) og ikke havde forventet spørgsmål og respons fra mig på sin kommentar.

Belæring er mangel på respekt

Når jeg bliver belært oplever jeg mangel på respekt for min person, mangel på tillid og ligeværdighed. Og så må jeg reagere for at bevare min integritet.

Hvis du mærker din grænse bliver overskredet og du ikke siger fra, så mister du din selvrespekt. Det gør børn faktisk også og det får alvorlige konsekvenser for dem senere i livet.

Det kan koste mange “terapi-penge” som voksen at genoprette selvrespekten.