Barnet der blev set

  • Vi er tilbøjelige til at tro at det at lære selvstændighed og at tage ansvar kommer af sig selv, udvikles med alderen bare vi er kærlige nok eller søger for at de lærer nok i børnehaven og skolen
  • Vi tror langt hen ad vejen at dygtighed er nok til at give børn et godt liv og gøre dem robuste.
  • Vi tror at viden i sig selv giver indhold i livet

Det er og gør det ikke


Hvordan møder vi børn i deres væren?

Læring handler ikke kun om færdigheder og kompetencer, men om at blive til som menneske.

Børn føler sig mødt i deres væren, når vi er nærværende.

Væren synes jeg bliver beskrevet godt i artiklen ” Skab tid til nærvær”  nr. 71 september måneds Asterisk

Grannåle, myrer og ru træstammer ligger i skovbunden, hvor fire små børn er gået på opdagelse.  Deres dagplejer tager en ipad frem og filmer. En af drenge går hen til hende.
” her står jeg”
siger han og kigger roligt ind i kammeraet. “ja…. Her står du”
svarer dagplejeren og spejler drengens stemmeleje. Deres øjne mødes et kort øjeblik.

Episoden varer kun et par sekunder, men er i følge ph. d. Lone Svinth nok til, at der skabes et særligt møde mellem de to, og at drengen oplever, at han har værdi som netop den, han er.

Det intense møde mellem dreng og dagplejeren varer kun et splitsekund, men det bliver muligt for drengen at opleve, at han kan være tryg med en voksen, der ser ham og tillægger ham værdi som menneske.

Lone Svinth siger i artiklen som er skrevet af Anette Haugaard

Det har betydning at den voksne er åben og fleksibel, og at hun har modet til at holde sig selv lidt tilbage og dvæle ve det der sker lige nu og her

Tid er ikke afgørende for nærvær. Det tager ikke lang tid at møde barnet i dets væren og bibringe barnet erfaringer, der er lige så vigtige som at få kendskab til farverne og at lære at stå på et ben. Det at blive mødt i sin væren skabe selvværd.

Det handler om vores måde at være sammen på og vores bevidsthed om hvordan vi taler sammen og hvad der er vigtigt for os i samværet

Mit ståsted pt.

  • Børn skal ses, høres, forstås og guides med personlig autoritet
  • Jeg er optaget af Martemeo – ved egen kraft, principperne om at følge barnets initiativ og benævne
  • At det er vigtigt at være der hvor vi er, og flytte os når vi  skal

Like mine facebooksider

Inspiration

Tilmeld dig inspirationsmail 

Hvad er Personlig autoritet?

Bliv medlem på ForældreLounge
som du finder på Tal med børn

Har du brug for familierådgivning ?

Inspirations Kilde: Artikel Skab tid til nærvær – Tidskriftet Asteriks nr. 71