Fra Svigermonster til farverige farmor

Min svigerdatter er blevet mor til dette vidunder

IMG_6430

Den 3. juni kl. 16.55 fødte hun en ny verdensborger

Et mirakel, et lille væsen – mit barnebarn Konrad

Han dufter af nyfødt baby,

har silkehud og sort silkehår

har de mest nuttede kinder, øre, lange tæer og fingre

jeg synes han ligner en lille smølf

Velkommen til verden Konrad.

Jeg er dybt taknemmelig for at du kom ind i mit liv.

Kærlighed ved første blikFra svigermor til farmor

Min svigerdatter har engang sagt

at hun har stået forrest i køen da der blev uddelt svigermødre, det blev jeg naturligvis meget glad for og stolt af
og jeg kunne så kvittere med at jeg bestemt heller ikke stod bagerst ved uddelingen af svigerdøtre, for jeg har en fantastisk svigerdatter

farverigefarmormettewSom du kan forstå har min svigerdatter og jeg nu i over 10 år haft en god relation, modsat alle myterne og sviger-monstre historier

Godt så.

Men hvad så nu, hvor jeg går fra svigermor rolle til farmor – en ny rolle, som jeg gerne vil udfylde på bedste vis. Hvordan bliver jeg en god farmor

Jeg tyr til internettet for at få viden, inspiration og høre om andres farmor erfaringer.  Her støder jeg på Emilie ‘s artikel

Der er meget på spil

Psykoterapeut og jordemoder Emilie Melchior som jeg var i skrivenetværk med og som desværre alt for tidligt døde i 2016, beskriver at der er meget på spil i relationen mellem svigermor og svigerdatter og i de nye roller for mor og svigermor .

Ja mon ikke tænker jeg.

Jeg vil jo gerne lykkes som farmor.  Jeg vil jo gerne have lov følge dig på tæt hold, det giver så meget mening, der hvor jeg er i mit liv nu.

Det er en kæmpe gave at få lov til  at lære dig at kende og lære af alt det, du kommer til at vise mig.

Jeg har en intension om at gøre mig umage for at blive en god farmor for dig. Men hvordan er en vellidt farmor og hvad gør en god og dygtig farmor.

Og hvordan bliver jeg farmor med respekt over for din mor og far  og overfor mig selv.  Hvordan agerer jeg uden at træde ind over jeres lille families grænser og hvordan bevarer jeg den velfungerende relation jeg gennem 10 år har haft til din mor, nu hvor hun er blevet mor.

Jeg må forberede mig bedst muligt på min nye rolle.

Hvad siger Emilie

Emilies forklaring på at der er meget på spil er, at begge parter er usikre på den nye rolle, som henholdsvis mor og farmor. Den nybagte mor skal forholde sig til alle de praktiske færdigheder og følelser i forhold til barnet, samtidig med at hun måske er udmattet af graviditet, fødsel og amning.

Men også for svigermor kan der være meget på spil. Det er måske hendes første barnebarn og selvom svigerdatteren ikke tænker på det, kan hun være bange for ikke få den gode kontakt til barnebarnet, som hun drømmer om.

Det er Emilie erfaring, at forholdet mellem svigermor og svigerdatter ofte er fint, indtil der kommer børn på banen. Men så kan det til gengæld også blive vældig svært.

Mens mange kvinder kommer tættere på deres egen mor, når de får børn, klager de over, at svigermor blander sig og ikke respekterer dem. Omvendt fortæller mange farmødre, at de oplever svigerdatteren som nærtagende og kantet.

Emilie hører mange bedsteforældre – specielt farmødre – sukke over, hvor svært det er at få forholdet til svigerdatteren til at fungere.

Jeg ønsker ikke at sukke men være farverige farmor

For nu hvor Konrad er kommet på banen, synes jeg at er vi forbundet på en endnu mere forpligtende måde, til at få forholdet til fortsat at fungere bedst muligt.

Alene af den grund, at det betyder meget for Konrad at kende sine rødder og have et godt forhold til sine bedsteforældre. Samtidig tænker jeg også, at vi kan være en hjælp i min søn og svigerdatters travle hverdag.

Jeg har ikke lyst til at blive en sukkende farmor. Så hvordan kan jeg undgå det.

Det gør jeg ved at gøre mig umage for at bruge de råd som Emilie giver til svigermødre og håber så, at min svigerdatter vil bruge de råd Emilie giver til svigerdøtre.

rådtilsvigermørdeEmilies råd til svigermødre

 • Husk at lytte, lytte og atter lytte.
 • Bekræft de unge i deres forældreskab. De unge har brug for at vise deres forældre, at de nu selv er gode og ansvarlige forældre. At de er nogen, I forældre, kan være stolte af.
 • Giv kun råd når/hvis du bliver spurgt. De unge har brug for din viden, men de kan nemt opfatte den som bedreviden. Selv om du ikke havde tænkt det sådan.
 • Forsøg at se, hvad hensigten med din svigerdatters handling er, hvis hun handler anderledes end du ville have gjort. De fleste ting kan gøres på forskellige måder og stadig være rigtige.
 • Tag aldrig et barn ud af favnen på din svigerdatter. Barnet er en gave. Du er blevet farmor. Vis glæde og taknemlighed, hvis du må holde og passe barnet.
 • Forsøg at lytte dig ind til din svigerdatters holdninger og grænser.
 • Spørg din svigerdatter, hvad du kan hjælpe med. Hvis du for eksempel begynder at vaske op, uden at du er blevet bedt om det, kan det opfattes som en kritik af hende.
 • Kritiser aldrig din søn/datters valg af ægtefælle.
 • Del aldrig dit syn på de andre svigerbørn med et svigerbarn.
 • Lyt til beklagelser, men undgå at tage parti.
 • Husk at du og din svigerdatter ikke er veninder. Erkend generations forskellene
 • Skab traditioner. Det er som regel den ældre generation, der skaber traditionerne i familien. Tag initiativ til familiesammenkomster eller andet, du synes, kunne være dejligt at have sammen med den unge familie.
 • Aftal hvem der bestemmer, i forhold til barnet, når de tre generationer er sammen. Både i barnets hjem og i bedsteforældrenes.
 • Prøv på at gå ind i minefelter, det vil sige områder, hvor der måske ses forskelligt på tingene, med ydmyghed, ikke bedreviden.
 • Vi er alle produkt af vores opvækst, fortid, oplevelser, opdragelse, normer, holdninger.
 • Husk, at de fleste af os fylder mere, end vi selv er klar over.
 • Tænk på, at vi skal give vores svigerdøtre plads til at lave fejl, så de kan få egne erfaringer.
 • Se på din egen andel af forholdet. Man kan ikke lave om på andre, kun på sig selv.

 Emilies råd til svigerdøtre

 • rådtilsvigerdøtreLad dine svigerforældre komme ind i varmen. Bedsteforældre kan noget forældre ikke kan og omvendt. Tænk på deres selskab som en berigelse fremfor at se det som kritik eller konkurrence.
 • Del dine tanker og følelser omkring barnet med dem.
 • Marker dine grænser. Fortæl, hvad der betyder noget for dig, hvordan du gerne vil have det, ellers overskrides de let og husk at det kan være nødvendigt at gentage.
 • Sig fra, når dine grænser formentlig alligevel af og til overskrides. Bliv ikke bange, hvis din svigermors umiddelbare reaktion er at blive irriteret, fornærmet eller ked af det. Uanset alder er det svært at føle sig kritiseret. Reaktioner må der være plads til, uden at du føler, at du har skubbet hende fra dig og gjort dig upopulær.
 • Konflikter er ikke nødvendigvis dårlige. Konflikter kan skabe kontakt. Konfliktskyhed skaber afstand.
 • Forsøg at se hensigten med din svigermors (måske klodsede) handling. Forsøg at bære over med hende. De fleste svigermødre gør sig meget umage, men det kan være svært at mærke, hvis I tænker meget forskelligt.
 • Bed din svigermor om hjælp, når du har brug for det, og vær præcis i dine ønsker. Når der er brug for en føler man sig værdsat. De fleste svigermødre vil gerne hjælpe, men mange er i tvivl, om hvordan de bedst kan hjælpe.
 • Læg op til regelmæssig kontakt med farmor og farfar – om ikke andet så for børnenes skyld.
 • Lav klare aftaler om, hvem der bestemmer vedrørende barnet, når I er sammen.
 • Kritiser ikke din partner overfor din svigermor. Det kan ikke undgås at man i perioder er utilfredshed med sin partner, men svigermor er ikke den rigtige at dele det med.
 • Tal om barndom, oplevelser, opdragelse, holdning til børn både med dine egne forældre og dine svigerforældre. Vælg et tidspunkt med følelsesmæssig neutralitet, så stemningen bliver oprigtig interesse og ikke kritisk mistænksomhed.
 • I tilfælde af skilsmisse hold da kontakten til svigerfamilien for barnets/børnenes og bedsteforældrenes skyld.
 • Det er almindeligt, hvis du ikke har samme ømhed og lyst til tilgivelse overfor din svigermor som over for din mor.
 • Se på din egen andel af forholdet. Man kan ikke lave om på andre, kun på sig selv.

 Tak Emilie for dine gode råd

Emilie Melchior  RIP og tak for din store indsats gennem mange år med at hjælpe med vanskeligheder i generationerne i mellem

 Ku’ du lide mit blogindlæg?  Så kan du læse mere

Bliv medlem på Fb gruppen bedsteforældreliv

Book Online Bedsteforældrerådgivning 
Eller kontakt mig på 20845982 eller mette@metteweber.dk 

Tilmeld min inspirationsmail Skab det liv du ønsker – vær hvor du er  og flyt dig når du skal

inspirationsmail

Glæd dig til  blogindlæg på Tal med børn om, hvordan jeg vil være farmor sammen med Konrad

Gem