Hvor bevidst er du om dine behov ?

Er du god til at dække dine behov?

Når jeg stiller det spørgsmål til dem jeg coacher, har flere svært ved at sætte ord på, hvad deres behov og ønsker er. De svarer:

Det ved jeg ikke helt….

jeg har ikke helt styr på hvad mine behov er ….

det er vel ikke så vigtigt…. jeg har det jo meget godt ?

Min erfaring er, at der i dag er flere, særlig i den vestlige del af verden, der ikke længere er opmærksomme på deres behov og særlig på de fysiske basale behov.

Dette er bl.a. årsagen til de mange livsstilssygdomme. Det kan være mangel på søvn, usund levestil – stress, rygning eller overforbrug af alkohol.

Hvis du ikke kender dine behov og ikke er i stand til at dække dine egen basale behov, er det svært at hjælpe dine børn med at støtte deres behov og vise dem hvordan de støtter deres behov og lære dem behovsudsættelse.

Hvis du ikke har mulighed for at dække dine vigtige behov eller negligerer dem, påvirker det dig og dit humør.

14 fundamentale behov

Uanset, hvor i verden du er født eller bor, har du de samme 14 fundamentale behov som alle andre. De 14 fundamentale behov blev jeg præsenteret for, for mange herrens år siden da jeg læste til Sygeplejerske . Teorierne bygger på forskning af Virginia Henderson en af sygeplejens ”grand old ladies”

Maslow fysiske

 

Vi har fysiologiske behov, som

 • at trække vejret,
 • gå på toilettet
 • spise
 • bevæge os

Psykiske og sociale behov som

 • tryghed,
 • fællesskab,
 • kærlighed,
 • sikkerhed,
 • venskab og netværk,
 • behov for selvrespekt accept,
 • anerkendelse
 • brug for at udvikle os, prøve noget nyt og have et varieret liv.

Styrken og dybden af vores behov er forskellige. Og måden vi dækker dem på er forskellig fra person til person – og præget af den kultur vi er vokset op i.

 

Hvordan dækker du dine behov

Vi er villige til at gøre næsten, hvad som helst, for at få dækket vores behov. Ofte foregår det ubevidst. Får du ikke dækket dine behov, reagerer og udtrykker du det på forskellig vis.

Du bliver trist, ked af det, utilfreds, passiv, vred eller brokker dig eller syg

Vi dækker vores behov med handlinger. Selvom den handling vi foretager os ikke altid virker som den bedste, ligger der altid en positiv intention bag af din handling

Når du finder ud af, hvilke behov og værdier der styrer dig mest, og hvilke styrker der er dine top styrker, kan du ændre på dine handlinger og vaner, så du får dækket dine behov

Hvilke af dine behov er f.eks. meget stærke:

 • Har du brug for lidt eller meget søvn?
 • Har du brug for at være meget alene eller meget social?
 • Har du brug for at være stille ?
 • Er det vigtigt for dig at have et stort netværk – møde mange mennesker?
 • Betyder det meget for dig at kunne arbejde og udvikle dig?
 • Er samarbejde og at skabe sammen med andre essentielt for dig?

Du kan ikke altid få dine behov dækket

Du kan ikke altid få dine behov dækket. Af hensyn til fællesskabet og de relationer du er i, er du også nødt til at gøre ting, som ikke er dine egne behov. Men det hjælper på lykkefølelsen, når du gør det i fuld bevidsthed. Du ved hvorfor du fravælger at følge det du ønsker. Du bedrager ikke dig selv.

Vores individuelle, personlige behov er ikke nødvendigvis de samme som samfundets eller verdens. Hvis alle i verden skal kunne få dækket deres individuelle, basale behov for f.eks. rent vand og mad må der nødvendigvis ske en bedre fordeling af ressourcerne

Det er din opgave som forælder opgave at støtte dine børn i at få dækket deres behov. Ikke nødvendigvis alle og hele tiden. Forældre med veludviklede ”forældre-evner” kender til hvordan de dækker børnenes basale behov. De er i stand til at vurderer hvilke der skal dækkes og hvornår de skal dækkes og hvornår når ikke.

 

Brug 5 min af din tid i dag på at blive klogere på dine behov –

download en nem lille øvelse gratis

download

Psst
Lærer du dit barn at h*n godt kan vente og husker du at du ikke behøver at stoppe samtalen med din partner eller veninde hver gang dit barn afbryder ?

Lær du dine børn behovsudsættelse