Hvordan skaber du de forandringer du ønsker dig i dit liv?

Svaret er enkelt: Det skal ske med så små skridt, at det ikke kræver noget særligt. Det har japanerne for længst fundet ud af, og det bærer en stor del af æren for den erhvervsmæssige succes Japan har haft i moderne tid.

Kaizen er en betegnelse for måden, hvorpå man ganske simpelt opnår holdbare resultater gennem små, stabile skridt. Lige meget, om målet er at tabe ti kilo, finde en partner eller opnå bedre resultater på bundlinjen, virker kaizen. Det gør det blandt andet, fordi det er kendetegnende for kaizen, at de første tiltag, man tager for at nå sine nye mål, er så små, at de ikke kan mislykkes.

Fortsætter du stille og roligt med at tage skridt efter skridt er processen konstant fremadskridende, men uden at være anstrengende eller uoverkommelig – og på den måde har man pludselig nået det eller de mål, der før virkede så uendeligt fjerne.

Filosofien er enkel: Store forandringer skabes af små skridt.

Det handler om at:
• Stille små spørgsmål
• Tænke småt
• Tage små skridt
• Løse små problemer

Kaizen har været kendt siden 2. verdenskrig, hvor japanske Toyota vendte op og ned på forestillingerne om hvordan en produktionsvirksomhed skal styres. Resultaterne har lige siden forbløffet resten af verden, og mange har forsøgt at gøre dem kunsten efter. I Danmark benyttes kaizen blandt andet af Novo Nordisk, Post Danmark, DSB, Dansk Metal, DJØF og mange andre.

Snyd din hjerne med små skridt

Vær hvor du er, flyt dig når du skal

I min bog Vær hvor du er, flyt dig når du skal – udgives efteråret 2017 er der et afsnit om små skridt og hvordan jeg har brugt filosofien.

Du har også mulighed for at bestille  bogen til særlig pris

KUN kr. 149, –  

God fornøjelse med dine små skridt

Mette Weber

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem