Livet er fuldt af svære valg. I perioder kan de mange valg vi skal træffe overrumple os. 

Valg er blevet en mere og mere central del af vores dagligdag. Der er færre traditioner i dag, der guider os eller fortæller os, hvad vi skal gøre. 

Så hvad skal så få os til at træffe de bedste valg? 

Det skal refleksioner. 

At reflektere vil i bund og grund sige at forholde sig til noget. Stoppe op i dagligdagen og reflektere alene eller sammen med andre. 

Nogen gange med konkret viden om det vi reflekterer over


Refleksion er filosofiens ærinde

Værdier og valg er filosofiens hovedområde.
Filosofi handler i bund og grund om, hvordan man skal leve sit liv. 

Derfor finder jeg filosofien og de protreptiske samtaler interessant. 

“Den dybe refleksion kan være en måde at forsøge at skabe et overblik på, hvis man kommer i krise. Her kan filosofi bidrage med to væsentlige tiltag: moralsk vejledning og rådgivning på det eksistentielle område” 

Det stærkeste redskab i filosofien er den personlige refleksion. 

Det er ikke blevet mindre relevant i dag, at stoppe op og reflekterer for at kunne træffe de bedste valg, også selvom du ikke er i krise. 

Hvor ofte stopper du op og reflekterer over

 • hvordan du har det
 • hvordan du bruger din tid
 • hvordan du bruger din dag

Ja, hvordan du bruger dit liv 

Jeg gør det ofte. Ja, næsten dagligt på mine topmøder, jeg holder med mig selv mellem søvn og vågen

Jeg gør det ofte. Ja, næsten dagligt på mine topmøder, jeg holder med mig selv mellem søvn og vågen

Ofte stopper de fleste først op, når de kommer i en personlig krise, når de synes, de har svært ved at finde ud af livet. 

I krisen får du nemlig brug for at skabe overblik i dit kaos. 

Stille dig selv følgende spørgsmål:  

 • Hvad er mit egentlige problem? 
 • Hvori består det svære for mig? 
 • Hvad skal jeg gøre? 

Hvor kan filosofien hjælpe? 

Filosofien kan i følge Christoffer Boserup Skov, cand.mag. i filosofi og psykologi vejlede på to væsentlige tiltag. 

 1. Det moralske område
 2. Det etiske område

Moralsk vejledning går ud på, at filosofien hjælper dig med at opstille de forskellige valgmuligheder, der findes i en given situation. 

Da det gælder om, at træffe den bedste valg, bliver beslutningen også til et etisk spørgsmål. 

Hvilke muligheder er der, når jeg skal vælge og hvad taler for og imod de enkelte muligheder. 

Med rod i etikken, kan du i dialog med sig selv, en anden eller med en filosofisk terapeut finde frem til det bedste valg for dig. 

Filosofien giver rum og mulighed for den dybe personlige refleksion – noget som jeg oplever ofte er fraværende i dagens travle hurtige samfund. 

En filosofisk terapeut kan være en kompetent vejleder og også rådgive på det eksistentielle område. 

 • Hvem er jeg? 
 • Hvad er meningen med det hele? 

Usikkerhed, ensomhed, kriser, angst mm. hører med til det at være menneske. Det er et livsvilkår, ikke sygdom. 

“Sværest af alt er jo netop at erkende, at der ikke findes nogen entydige svar på noget – men når først man kan leve med den erkendelse, forsvinder mange af de sygdomsskabende spekulationer også.

Det er derfor ikke nødvendigvis noget, man skal bedøve eller behandle med piller, men noget, man skal reflektere over, og spørgsmål, man skal forholde sig til.”

Christoffer Boserup Skov

Hvordan træffer du dine bedste valg? 

 • Stopper du op og reflekterer?
 • Bruger du din tid godt? 
 • Bruger du din tid på det væsentligste for dig? 
 • Reflekter du over, hvad der er det væsentligste for dig? 
 • Hvad er DET?

Og når du har stoppet op og reflekteret, skaber du så de ændringer, der skal til, for at du gør det, der er det væsentligste for dig? 

Dit bedste valg? 

Det væsentligste for mig er: 

 • mine relationer, min nære familie og mine venner – samværet med dem
 • at jeg har det sjovt 
 • at turde være i det der er og kommer 
 • gør det jeg kan lide

Jeg lever bedst muligt efter mine værdier. Træffer valg ud fra det på baggrund af refleksioner. 


Det kan du læse om i min bog 

Læs om mit Online forløb: ACT – mød det livet bringer