Fra FOMO til JOMO…

Lider du indimellem af FOMO – ‘fear of missing out’? 

Hvem gør ikke det i mindre eller større målestok, når man er på de sociale medier, og har så mange valgmuligheder, som vi har i dag. 

Det er stressfuldt at lide af FOMO  

Derfor er jeg glad for at mit FOMO er faldende

Jeg er enig med Svend Brinkman, som i sin bog. ‘GÅ GLIP – om begrænsningskunst i en grænseløs tid’ hævder hævder, at der kan være dyb glæde forbundet med at gå glip af noget.  

Han kalder det JOMO – ‘Joy of missing out’,

Mit JOMO – ‘joy of missing out’ er vokset med alderen, eller måske er jeg blot blevet mere bevidst om, hvad jeg vælger, og hvorfor jeg vælger, det jeg vælger. Måske fordi jeg meget ofte har fulgt mit hjerte, lyst  og det der gav mig glæde, når jeg skulle vælge.  

Mit JOMO er vokset, fordi jeg gennem årene er blevet opmærksom på, at jeg uanset, hvad jeg gør og vælger, går glip af noget. . 

Uanset hvad jeg vælger, vælger jeg noget fra.

Og hvis jeg ikke vælger, er det også et valg, bevidst eller måske ubevidst. 

Det vi gør, siger noget om os og det vi IKKE gør, siger også noget om os. 

Vælg det vigtigste til – det mest betydningsfulde 

I dag ved jeg, at er det godt at gøre sig overvejelser om,  hvad der er betydningsfuldt at vælge og gøre og hvad der er vigtigt at vælge fra. 

At alt hvad jeg bruger min tid på er et valg og fravalg af noget andet.                                               

Så derfor vælger jeg det til, der giver mig størst glæde, udfordre mig, får mig i flow, får mig til at reflekterer og undres. 

Som da jeg igår var til foredrag om ‘Protreptik – samtalen der styrker omtanke og ord der frigør’ med Ole Fogh Kirkeby 

Ole Fogh Kirkeby

                           “Den måde vi taler om os selv, er den måde vi tænker på ” 

siger den livskloge filosofprofessor.

Jeg nød hvert af de 120 minutter på Arken. I Asger Jorn rummet,  hvor Ole Fogh Kirkeby  med intensitet og ro, udøste af sin store viden om ord og samtalens kunst –  hvad samtaler med os selv og andre gør ved os og hvad de kan bruges til på godt og ondt. 

Tænker også, at det samme gælder for det vi skriver skriver. 

Det kan godt fremkalde en vis nervøsitet, i forhold til hvad man siger , men hvis vi har “rent mel i posen” og forsøger at være “herre i eget hus” tænker jeg ikke vi har noget at frygte. 

Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke gør fejl og kan komme til at skade andre – men  hvis intensionen er ren med det vi gør,  tænker jeg, det er nemmere, at få tilgivelse, tilgive sig selv og eller forsone sig med det skete. 

Lyst, glæde og undren driver mit værk og er med til at afgrænse og begrænse mine valg. 

Hos mig har lyst, glæde og undren drevet mit værk og gør det stadig, sammen med mine værdier, som jeg holder op i mod mine handlinger. 

Værdier som udspringer af den dannelse , jeg er blevet udsat for og som jeg til stadighed forholder mig til- op i mod. 

Jeg er gennem årene blevet bedre og bedre til bevidst at vælge fra og til i hvad jeg vil bruge min tid på, hvad der er mest betydningsfuldt i mit liv og hverdag. 

Mine uddannelser, mine mange år bosat i udlandet med tid til at være og tænke, “topmøder” jeg holder med mig selv i grænselandet mellem søvn og vågen og glæden ved siden jeg var barn at skrive mine tanker ned og sætte mit aftryk, har hjulpet mig til denne erkendelse.

Fokus på det, jeg har valgt fra og til, har forandret sig gennem årene, men mit værdigrundlag har stået rimelig klart for mig siden jeg beskrev det på sygeplejerske uddannelsen i 1973. 

I dag prioriterer jeg mest tid på: 

  • De relationer, der er nærværende, omsorgsfulde, ærlige og dem, som jeg oplever mig udfordret af og undres af og med. 
  • Samspil med dem, der har mod til at tage dybe samtaler.  
  • At skrive, skrivefællesskaber og facilitering af skriveprocesser 
  • Samvær med venner og familie.

Lider du af FOMO ? 
 
Jeg håber at mit blogindlæg får dig til at overveje mere JOMO 
 

Læs om mit brug af PROTREPTIK i Forældrerådgivning
TAL MED BØRN


Hør om mine Skriveforløb i Efteråret 2022


Bestil øvelse der kan afklare dine Forældreskabs Værdier