Lykke er en træningssag og et valg

Lykke er en træningssag og et valg.

Sådan skriver jeg i kapitel 10 i min bog: Vær, hvor du er, flyt dig, når du skal.

Betyder det så, at jeg ikke har valgt lykken til, når jeg ikke går rundt med et stor smil på læben hver eneste dag?

NEJ

Jeg har som alle, morgner, dage, ja til tider måneder, hvor jeg oplever en tomhed og tristhed i kroppen og tænker at det hele er noget lort.

Særligt i 2022 har jeg i forbindelse med min fars død været i en proces, hvor jeg har mærket tomhed og tristhed og hvor jeg mærker tristhed, og bare må rumme det der jeg ved ikke at vide hvad jeg skal gøre for at opleve livsglæde. Give mig selv lov til at være og ikke nødvendigvis at skulle gøre noget for at få det til at forsvinde.

 

LykkeEgenskaber

 

Når vi er lige der, hvor vi gerne vil være, har vi ikke oplevelsen af, at tiden går for stærkt eller løber fra os.

Vi lever på en måde, hvor vores liv giver mening, når vi beskæftiger os med det, som ligger os mest på sinde.

Lykken er glimtvis tilstede hver eneste dag, når du er autentisk, handler med integritet og tør eksperimentere og adaptere til noget nyt, og du gør det

Men hvad viser forskningen om egenskaber, mennesker der føler sig lykkelige besidder.

Professor Dan Baker beskriver i sin bog, What Happy people know, 12 vigtige egenskaber, lykkelige mennesker er i besiddelse af.


De 12 lykkeegenskaber

 1. Kærlighed

  Kærlighed er kilden til lykke. Mange tror, at det bedste er at blive elsket, men den bedste følelse er i virkeligheden at kunne elske sig selv og andre.

   

 2. Optimisme

  Optimisme og håb sikrer os kraften til at klare smertefulde oplevelser. Optimisme er, når du opdager, at jo mere smertefuld en oplevelse er, jo dybere er din læring. Når den lærdom er indlejret i dit hjerte, vil du aldrig igen, uanset hvilken oplevelse du kommer ud for, se på den kun som ond eller dårlig, og du vil være i stand til at håndtere den hensigtsmæssigt. Derfor må vi aldrig tage håbet fra mennesker.

 3. Mod

  Mod er dit største våben mod frygt. Mod kommer fra neocortex i din hjerne og er et produkt af ånd, intellekt og en højere følelse af kærlighed og generøsitet. Det er modet, der får os til at overleve på alle områder. Det er den egenskab, der får os til at trives, blomstre og have fremgang. Så jo mere mod jo bedre. Tag springet, følg dine drømme og ønsker med hjerte og hjerne.

 4. Følelse af frihed

  Frihed er at kunne vælge. Alle har kraften til at vælge, men ulykkelige mennesker ved ikke, at de har den. Det handler om at turde træffe et valg og turde lade tiden vise, om det var det rigtige valg for dig. Turde løbe den risiko, at det ikke var det rigtige valg, men du tog ansvar, og det føles godt og rigtigt, og du gjorde dit bedste.

   

 5. Proaktivitet


  Lykkelige mennesker tager aktivt del i deres liv. De reagerer og træffer beslutninger med hjerte og hjerne og smeder deres egen lykke. De venter ikke på, at oplevelserne skal dumpe

  ned i deres turban, og at andre skal gøre dem lykkelige. De skaber selv og er opsøgende.

  6. Sikkerhed

  De ved, at tryghed er et indre anliggende. De ved, at intet varer ved, så de måler ikke sikkerhed med en kalender eller en regnemaskine. De er ikke slaver af popularitet eller økonomisk status.


  7. Godt Helbred

  Det er svært at være glad og lykkelig, hvis du ikke føler dig sund og rask. Sundhed og lykke er indbyrdes afhængige. Ubalance i vores neurotransmitter, serotin og dopamin kan camouflere lykken.

  8. Spiritualitet

  Lykkelige mennesker er ikke bange for at prøve grænser. De er optaget af at leve og er derfor ikke bange for at prøve noget ekstraordinært.

  9. Altruisme – uselvisk og betingelsesløs velvilje og generøsitet over for andre

  Altruisme er, når du har fokus på at give betingelsesløst. Du giver uden nødvendigvis at skulle modtage. Altruisme giver fællesskabsfølelse, forbinder dig med andre, skaber mening og flytter dig ud af dig selv. Ulykkelige mennesker er sædvanligvis for selvoptagne til at være altruistiske. Ulykkelige mennesker har også tendens til at bruge absolutte termer og har svært ved at skelne små problemer fra store og bruger som tidligere nævnt determinisme.

  10. Perspektivering – evnen til at fortolke og vælge det man møder

  Lykkelige mennesker ved, at de kan vælge deres perspektiv på det, de møder, og resultatet bliver dermed forskelligt. De er i stand til at prioritere deres problemer og vende dem til muligheder og udfordringer.

  11. Humor

  Humor, der bliver brugt bevidst og ikke som et skjold, kan være det, der giver mennesker rygrad til at fortsætte, når livet ser sortest ud.

  12. Formål

  Du har et formål med det, du gør, og kan se en mening med det, du laver. Du føler, det, du bruger din tid på, har et formål.

Du har fundet dit Ikigai – som jeg skriver om i Farverige farmors Klummer 

Alle 12 egenskaber behøver ikke være lige meget til stede, for at vi kan være lykkelige, men summen af de 12 kvaliteter gør os lykkelige, og der skal være rigeligt af dem, for at vi oplever den langvarige, solide lykke, som holder, også selvom livet bliver besværligt og svært at tåle, som det altid gør før eller senere.

I skriveloratoriet skriver vi med hjertet 

“For kun med hjertet ser vi rigtigt – det vigtige er usynligt for øjenene”

Skriv liv i dit liv