ACT – handler om at tage i mod det som livet indeholder. ACT står for Acceptence and Commitment Therapy og retter fokus på det som virkelig betyder noget i vores liv.

Jeg er i gang med at planlægge et ACT online kursus. Et kursus med mulighed for refleksion, læring, træning og dermed nye kompetencer, naturligvis ikke terapi

 

ACT – står i kurset for:

 


A – Accept af dine tanker, følelser – at være til stede med det der er og sker
C – Choose – at vælge en retning, som er i overensstemmelse med dine værdier, bevidsthed
T – Take Action – at gøre noget, vise engageret handling og flytte sig. Handling skaber forvandling

 

Kurset kan hjælpe dig til at blive i stand til at udleve dine personlige værdier, frem for at befinde dig i en kamp mod dine  negative tanker, følelser og adfærd.

 

Kurset kommer til at bygge på ACT’s kerneområder:

  • Modul #1. Kontakt med nuet, nærvær her nu – bliv opmærksom
  • Modul #2. Defusion – handler om at iagttag dine tanker
  • Modul #3. Accept – at rumme og  turde åbne sig
  • Modul #4. Selvet som kontekst – ren bevidsthed
  • Modul #5. Værdier – vid, hvad der er vigtigt
  • Modul #6. Engageret handling – gør det der skal til

 

informationonline

 

ACT er forankret i den nyeste psykologiske forskning.

Det handler om at turde være i det der er. I ACT handler det om at acceptere følelserne der er. Slippe angsten for hvor processerne ender. Være i nuet. Finde ud af hvordan du kan ændre noget der er smertefuldt eller ikke virker til noget bedre. Det handler om at involvere sig og beslutte, når man er klar og så at agere.

I ACT antager man at den menneskelige lidelse er et eksistentielt grundvilkår. Teoretisk baserer ACT sig på grundforskning om den menneskelige bevidstheds funktion. Den menneskelige lidelse er en følge heraf.

Indenfor ACT arbejdes der hen imod et skift i den måde personlige erfaringer og oplevelser håndteres på. Formålet er at udvide dit handlerepertoire og derved højne din livskvalitet.