Dit virtuelle kontorfællesskab -Pomodoro effektive skrive & arbejdsrum

Når du virkelig skal have noget for hånden, eller skrevet noget betydningsfuldt har du så en effektiv teknik?

 

Det har jeg 

En teknik, som sætter fokus på at maksimere min produktivitet over en længere periode, på en måde så det virker, men også er sjovt samtidig

Det kan Pomodoro teknikken.

Pomodoro er italiensk og betyder tomat. Og hvad har så en tomat med produktivitet, flow og sjov i arbejdsprocesser at gøre?

Pomodoro er opfundet af Francesco Cirillo i slutningen af 1980’erne. Teknikken går ud på at dele sine opgaver op i mindre bidder ved brug af en timer. Han brugte et æggeur formet som en tomat, derfor navnet Pomodoro teknikken.

Teknikken hjælper dig til at fokusere. Holde fast i en opgave, så tiden ikke forsvinder med overspringshandlinger og “nu trænger jeg vist også til at tjekke mail” tanker eller “nu griber telefonen for at tale med min veninde om de her frustrationer.”

Din hjerne kører det meste af dagen på autopilot. Det sker, fordi din hjerne bruger rigtig meget energi på nye eller svære opgaver. Og den bruger meget mindre energi på det, som den kender rigtig godt. 

Det er sådan vi får vaner. Både de gode og de dårlige vaner.

Pomodoro kan derfor bruges af alle, der har brug for uafbrudt tid til at komme i dybden med deres arbejdsopgaver.

Selvstændige, iværksættere, forfattere, studerende, medarbejdere, freelancere og ledere

 

 

Hvordan virker Pomodoro teknikken?

Francesco’s teknik lægger op til at du arbejder fokuseret i 25 minutter efterfulgt af 5 minutters pause.

Derefter igen 25 min arbejdstid.

Efter fire arbejdsperioder en gevinst på en pause af 15 til 30 minutter.

Baggrunden for teknikken er, at regelmæssige pauser gør det muligt over længere tid at fastholde en højere produktivitet.

Pauserne giver os en belønning for arbejdet.

Derfor er det også vigtigt, at du bruger pausen som pause og ikke til “lige” at læse en mail.

 

 

PomodoroRum på SkriveLab 

Jeg holder Pomodorum – det virtuelle kontorfællesskab stort set hver onsdag 

Tidsintervallerne ser således ud 

Vi arbejder 45 min og holder 15 min pause

 

 

Plan 

Dem der kan mødes tjekker ind på zoom kl. 9.00

 kl. 9.00 – 9.15   Vi Tjekker ind og fortæller hvad den første tomatskive skal indeholde  Det kan være,  at få overblik over dagens arbejde, skrive på din e-bog, klargøre et foredrag, lave en freebie, lave opslag, rydde op på skrivebordet 

9.15 – 10.00  1. Tomatskrive.

Effektivt arbejde – skriver/arbejder/redigerer  sammen hver for sig – får noget fra hånden 

10.00 – 10.15 pause og så fremdeles tilsvarende Kl. hel 

Jeg lukker rummet senest Kl. 13.00

I pauserne netværker vi 

 

Hvad hvis jeg ikke kan være der kl. 9.00 

Du kan komme ind når det passer dig

Kommer du ind i en tomatskrivehvor vi arbejder, går du bare i gang med arbejdet for lukket skærm og uden lyd.

Klokken hel åbner jeg videoen, sætter lyd på og vi holder pause i 15 min

I Pauserne netværker vi og snakker om:

Hvad vi fik nået/ skrevet, taler om om overspringshandlinger, går på toilettet , laver kaffe netværker ect
Du bliver så længe du kan og vil

 

 

Kommer du ind i en tomatskrivehvor vi arbejder, går du bare i gang med arbejdet for lukket skærm og uden lyd.

Klokken hel åbner jeg videoen, sætter lyd på og vi holder pause i 15 min

I Pauserne netværker vi og snakker om:

Hvad vi fik nået/ skrevet, taler om om overspringshandlinger, går på toilettet , laver kaffe netværker ect
Du bliver så længe du kan og vil

 

Der er god grund til at bruge Pomodoro teknikken

Det får dig til at:

 • komme igang med en kedelig opgave.

 • fokuserer på én opgave ad gangen

 • udsætte forstyrrelserne til senere

 • styrke hjernens fokusmuskel

 • arbejde med tiden i stedet for i mod den

 • blive overrasket over hvor meget du kan nå på 45 min

 • opdage hvor lang tid dine forskellige arbejdsopgaver tager

 • få gjort svære ting færdigt

 • udvælge et fokus og holde det

 • sikre dig pauser og holde energien gennem dagen

 • planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver

 • nå i mål med opgaverne

 • får et realistisk billede af, hvad du kan nå i løbet af en arbejdsdag

 

Sådan foregår et Pomodoro rum

 

 • vi indleder med at skabe overblik over dagens opgaver 15 min

 • vi vælger den opgave, vi vil bruge vores første pomodo 45 min

 • Vi lukker mikrofonerne og går i gang

 • Jeg styrer tiden

 • Ved afslutning af hver pomodoro, nævner vi hvordan det gik, hvor langt vi er kommet, hvad du endnu mangler på den konkrete opgave eller om du tager fat på en ny opgave i næste pomodoro -45 min

 • Vi slutter dagen af med at glæde os over vore sejre.

Det er ikke meningen, at du skal nå en vis mængde på en pomodoro. Det vigtigste er, at du er fokuseret på den konkrete opgave.

Brug fx teknikken til at få tømt din indbakke, at komme igang med et vanskeligt projekt eller lignende. Skrive på den bog du har gang i, eller et nyhedsbrev. Der er meget få opgaver, som ikke med fordel kan løses med Pomodoroteknikken

 

 1. Du har det sjovere, fordi du er i et fællesskab

 2. Du gør dig klart og benævner, hvad du vil arbejde med i de enkelte pomodoro

 3. Du forpligter dig os andre – det hjælper på at holde fokus

 4. Du får færre overspringshandlingerne og pauseglæden større!

 5. Du finder ud af hvor meget du faktisk når, når du holder fokus på din opgave

 6. Du får klaret mere, end du forventer på en pomodoro

 7. Du finder ud af hvad de forskellige arbejdopgaver kræver tidsmæssigt af dig Pomodororum på Clubhouse

Hvis du indimellem:

 • mangler et fællesskab med andre der arbejder effektivt

 • savner flow

 • slipper fokus

 • ønsker at arbejde i en sjov proces sammen med andre

 • har brug for at blive mindet om at holde pauser

 • ønsker flere reultater

Hvis du bliver afbrudt i en pomodoro

 • Informer den der forstyrrer dig om, at du er igang med noget lige nu

 • Spørg om det er okay, at du kommer tilbage til dem, senere (når din pomodoro er slut.) Fordelen er her, at det maks. vil dreje sig om 45 minutter, hvilket de fleste personer og situationer godt kan vente på

Jeg lukker rummet senest kl. 12.00

Så har jeg arbejdet længe nok den dag

Håber vi ses
Mette Weber
Din pomodoro- & Skrivefacilitator. 🍅🖍

Hvorfor virker pomodoro-teknikken så godt?

 1. Dit aktive valg om at holde fokus

 2. Velfortjente pauser med god samvittighed

 3. Du bryder opgaverne ned i små bidder

  Jeg kører for tiden fast Pomodorum på mandage, da det er en super god start på ugen til at få overblik over sine arbejdsopgaver, men jeg finder også på at oprette rum spontant på andre dage.

  PT. arbejder vi sammen men hver for sig i 45 min. “tomatskiver” arbejdesflow

  For at sikre tid til, at vi i pauserne har mulighed for at få talt sammen, er der i øjeblikket 15 min. “tomatsaftige” pauser. “

  I pausen fortæller vi hinanden, hvad vi nåede, taler om løst og fast, eller lave kaffe. Bare du holder pause fra arbejdsopgaven. Ofte udvikler dialogen i pauserne sig til yderst spændende samtaler.

  Derefter skærer vi en ny skive af tomaten på 45 min arbejdsflow.
  Efter fire “Pomodoroskiver” får du en kande “Tomatjuice” glæden over at have nået mere end du troede på en mandag

  Som udgangspunkt varer mandags pomodororummet fra kl. 9.00 – 13.