Dreyfus – fra novice til ekspert i konfliktløsning

Konfliktløsning med Dreyfus brødrene

Jeg har undervist og holdt workshops i konfliktløsning siden 2001. På de 11 år har jeg udviklet færdigheder/kompetencer på et niveau som Dreyfus & Dreyfus ville kalde ekspert niveau.

Det er de kompetencer jeg bruger, når jeg rådgiver i den Frivillige gratis Rådgivning i Center for konfliktløsning, holder workshop i virksomheder, rådgiver forældre og løser konflikter i min dagligdag.

I følge Dreyfus brødrene handler eksperten på tavs viden og på et fundament af helhedsforståelse. Hun indrager intuitivt og prioriterer det der skal bruges fra  den samlede viden, og de erfaringer hun har gjort sig.

Novicen/ begynderen derimod koncentrere sig om at identificere fakta og karakteristika på et enkelt afgrænset område, som er relevant for udførelsen af den pågældende færdighed.

Det kunne være fx. træning af afspændende sprog

Dreyfus brødrenes fem niveauer

Dreyfus & Dreyfus (1986) karakteriserer den menneskelige læreproces i fem niveauer:

1. Nybegynder (“Novice”)

2. Avanceret begynder (“Advanced beginner”)

3. Kompetent udøver (“Competence”)

4. Kyndig udøver (“Proficiency”)

5. Ekspert (“Expertise”)

 

Fra novice til ekspert

 

Hvilke kompetencer kendetegner de fem niveauer

I novice stadiet følger personen der skal lære, reglerne til punkt og prikke og har svært ved at tage konkret beslutninger og kapere abstrakte kontekst bestemte og reflekterende overvejelser.

Den avancerede begynder er kommet i besiddelse af erfaring og er i stand til at genkende relevante elementer i situationer. Denne evne til genkendelse af lighed er kontekstafhængig.

Kompetence. Efterhånden som begynderen opnår mere og mere erfaring, begynder situationen at blive uoverskuelig. Evnen til at prioritere, til bevidst at vælge mål og plan for at kunne danne sig det nødvendige overblik er kendetegnende for kompetence.

Den kyndige udøvers beslutningstagen bygger på involvering af egne handlinger, og udviklet evne til perspektivering af givne problemer. Den kyndige udøvers handlinger bygger på erfaring med tidligere handlinger af tilsvarende art, der udløser forventning om specifikke resultater. Dreyfys & Dreyfus mener, at dette stadium er karakteriseret ved at analytisk tænkning og intuition vekselvirker.

En ekspert handler sjældent på regler, men på et fundament af en helhedsforståelse, på intuition, og uden høj grad af bevidst eller verbaliseret viden. Det man også kalder tavs viden. Den ægte ekspertise er karakteriseret ved flydende og utvungen handling, og situationer genkendes som helheder og synkront.

Hvad kan du og din virksomhed bruge niveauerne til?

Når jeg planlægger undervisnings indhold og form på en workshops har jeg Dreyfus og Dreyfus modelen i mente i relation til målgruppens færdigheder kompetencer.

Virksomheder  kan bruge modellen til kompetenceafklaring og kompetenceudvikling. Medarbejderens nærmeste ledere og medarbejderen vurdere medarbejderens kompetencer på forskellige områder. På baggrund af en dialog udarbejder medarbejderens kompetenceprofil og hvilken kompetence udvikling der skal til for at medarbejderen når et nyt niveau.

Dreyfus-modellen kan anvendes på alle faggrupper. I må i virksomheden gøre Jer klart, hvad I forstår ved en novice, en avanceret nybegynder, en kompetent osv. medarbejder indenfor hver enkelt faggruppe. Ligeledes må I gøre jer klart om alle medarbejdere skal blive kyndige medarbejdere på alle områder.

Er du og din arbejdsplads klædt på til at løse konflikter ?

Kontakt mig  hvis I brug for at udvikle jer fra novicer til eksperter i konfliktløsning – det giver resultater på samarbejdet og bundlinjen.


Slip af med evindelig irriterende konflikter

Har du brug for at slippe for unødige besværlige konflikter og få det bedre sammen med dine kollegaer, din partner og ungerne ?

Læs mere om  online kursus i Konfliktløsningens ABC

 

konflikter