På vagt for magt

Tag magten

Magt er ikke noget du får…magt er noget du tar’

Ordet magt opleves ofte med mistro, men på godt og ondt er magt et integreret element i en hver menneskelig relation. Den optræder i de fleste tilfælde ubemærket og naturligt, oftest ubevidst – på en usynlig måde.

Jeg har, siden jeg var sygeplejelærer for mange år siden, været optaget af magt. Om hvad magt er, og hvad den kan bruges til. Begrebet magt er ofte  forbundet med det negativt ladede begreber tvang og vold. I hverdagssproget anvendes magt ofte synonymt med bestemme, dominerer  eller undertrykkelse.

Hvem der har magt over hvem, er ofte meget mere indirekte og underfundigt, end det umiddelbart kan se ud i de direkte og åbenlyse relationer mennesker imellem.

Magt er hverken positivt eller negativt i mine øjne – det er bare et ord, som vi bruger til at beskrive noget der foregår i en relation. Når relationen er asymetrisk, er det vigtigt at være magten bevidst, så man ikke skaber afmagt.

Asymetriske relationer:

  • sygeplejerske & patient
  • lærer & elev
  • manden der tjener  flere penge end kvinden
  • coachen & den der bliver coachet
  • børn & forældre

Hav mod til at bruge din magt

Jeg træner dagligt bevidsthed på hvordan jeg bruger min viden/magt. Jeg gør mit bedste for at bruge min magt med hjerte og hjerne. Jeg tager magten med udgangs i mit menneskesyn, om menneskers ret til  frihed og ret at blive behandlet med respekt og anerkendelse. Jeg håber jeg ikke skaber afmagt.

Hovedformer for magt:

  1. Ekspertmagt: En anerkendt ekspert på et område (fx børneopdragelse ) har mere magt end den mindre kyndige, hvad dette område angår (fx en førstegangsfødende).
  2. Autoritetsmagt: Nogle mennesker har større autoritet og dermed større indflydelse end andre enten i kraft af personlige egenskaber, eller fordi de indtager en position, der berettiger og legitimerer dem til magt over andre, fx forældre i forhold til børn eller officerer over for menige.
  3. Sanktionsmagt: Autoritetsmagt er ofte forbundet med ret og evt. pligt til at skride ind over for og sanktionere uønsket adfærd med straf eller belønning. Det behøver dog ikke være tilfældet. Fx kan den svage eller syge i en familie have betydelig sanktionsmagt uden autoritetsmagt ved at kræve og få opmærksomhed
  4. Referencemagt: De normer, der udsendes fra personer eller grupper, som vi identificerer os med og gerne vil ligne, påvirker vore opfattelser og handlinger i højere grad end andre, endog selvom vi aldrig møder de pågældende mennesker ansigt til ansigt.Kilde: Nettet har glemt hvor ;-))))

 

 Børnemagt eller Forældre magt?

Særlig er magten tydelig mellem børn og forældre

559977_543370545715111_2017229621_n


En af børns opgaver er at prøve, hvor grænserne går .. så lærer de deres territorium at kende.
Ingen børn tager magten …. det er de voksne, der giver den væk.

Ingen små børn kan administrere magten .. der går ged i det .. de blive små vulkaner, der hele tiden er i udbrud.

Forældre, der har givet magten til børnene, må generobre den og give børnene fred til at være dejlige i trygge hænder.


Hvordan bruger du din forældre-magt?

Bevidsthed om magt og grænser kan ændre vores relationer fra skidt til godt.♥

Du må som forældre bruge din magt med omtanke. Brug magten til at vise vejen som rollemodel

At tvinge – er at bruge magten til at skabe afmagt
At dele, guide og skabe god kontakt og dialog er magt brugt med hjerte og hjerne

Sagt med Pippi Langstrømpes ord:

Den der er stor & stærk, må være særlig rar

 

Hvis du vil læse mere

Positiv tænkning virker ikke

Mailliste

Har du det liv du ønsker?
Få ideer og inspiration til at hvordan du skaber  det uanset om du bor i Karup, Kina eller Kenya

Tilmeld dig maillisten Det gode familie- og arbejdsliv