Har du tillid til din kollega?

Hvad betyder tillid – og hvordan skaber vi det? Tillid er ikke noget man har – men noget man skaber. Vi kan vælge at opbygge tillid eller nedbryde den. Undersøgelser viser at der er fire grundlæggende elementer i vores kultur, der skal være til stede for at man kan opbygge tillid. Hvad opbygger tillid? Åbenhed […]