Er du verdensborger?

Hvad er en verdensborger? Hvordan skaber vi dem? Skal vi uddanne verdensborgere?

Jeg påstår at jeg er verdensborger.

Jeg tror det er de 17 år, som jeg har levet i en multikulturel virkelighed, 5 forskellige steder i verden, der har gjort mig til det.

Jeg mødte, de år udenfor Danmark, meget fattigdom og følte mig mange gange magtesløs – det satte spor. 

Samtidigt oplevede jeg hos de mange mennesker jeg mødte på tværs af kultur og religion, et solidarisk fællesskab og gensidigt hensyn og omsorg. Jeg lærte at klare mig ude i verden, men jeg lærte også, hvordan jeg må, kan og skal bidrage til verden. Til en bedre verden.

Min global dannelse omsætter jeg til konkrete interkulturelle kompetencer  i virksomheder i Danmark i dag. Se min teoretiske reference ramme  i min
model


© Mette Weber  

Global dannelse til verdensborgerens interkulturelle kompetencer foregår inden for de 5 områder

 

Hvad er en verdensborger for en størrelse ?

 

Verdensborger er ikke et nyt begreb. Diogenes fra Sinope (412-323 f.v.t.) blev i sin tid spurgt om, hvor han kom fra, og han svarede:

Jeg er en verdensborger.

Diogenes opfattede sig som en kosmopolit i kosmos, som en deltager i et tankens fællesskab af frie mænd.

I 1980 protesterede Benny Andersens med sin digtsamling og digtet , ”Verdensborger i Danmark” mod den tiltagende fremmedfrygt og selvtilstrækkelighed, og viser os, at vi ikke skal være bange for at møde det anderledes, og tage i mod det fremmede.

Jeg hørte ham læse digtet op i Brorsons Kirken på Nørrebro i 2009 i forbindelse med støtte til de asylsøgende irakere. Det var en stærk oplevelse

Fremmedfrygt og selvtilstrækkelighed

 

I øjeblikket synes jeg ikke vi i Danmark skaber verdensborger.

Vi fremmer nationalisme frem for globalisme, individualisme frem for fællesskab, krig frem for kærlighed og det skaber fremmedfrygt og selvtilstrækkelighed.

Verdensborgeren har som ideal et helt bestemt menneskesyn.

Verdensborgeren er rummelig, nysgerrig forandringsvillig og åben over for det anderledes og fremmer værdier, som kærlighed, fællesskab,inderlighed, tilgivelse, frihed, ansvar, lighed, ligestilling, menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og demokrati.

Verdensborgeren omsætter aktivt sine kompetencer, med respekt og anerkendelse i mødet med andre mennesker, uanset hvem de er og hvor de kommer fra.

Vi må uddanne verdensborgere !

 

Peter Kemp, filosof og forfatter, skriver i sin bog ” Verdensborgeren som pædagogisk ideal” at vi må  uddanne verdensborgere og det skal ske, allerede i skolen.

Han mener at vi ikke pr. automatik er verdensborgere, det er noget vi må uddanne os til.

Som sundhedsplejerske synes jeg naturligvis, det ville være fint at begynde allerede i børnehaven med temaer som kultur, kulturforståelse, tværkulturel kommunikation, samarbejde, konfliktløsning og forandringsprocesser. I grundskolen ville det være klogt at fokusere på fag som verdenssamarbejde, interkulturelle kompetencer, etik , socialt ansvar, fællesskab og menneskekundskab.
På den måde lærer eleverne, hvad der skal til for at skabe frugtbar samarbejde mellem mennesker, uanset farve og køn, og de lærer hvordan, de kan være med til skabe en bedre verden.

Fred i sjælen

Min påstand er at vi bliver mere lykkelige og får ro i sindet, når vi arbejder på at leve op til idealet som verdensborgere. Vi bliver ulykkelige, når vi kun tænker på os selv, og vores egne behov. Når vi er loyale, ikke over for øst eller vest, men overfor hinanden bliver vi verdensborgere.

Mit spæde indspark til verdensborger tanken er,  at jeg er frivillig mentor i Kvinfo, rådgiver i den frivillig konfliktrådgivning, danner bro mellem kulturer og nedbryder fordomme, når jeg underviser og blogger om interkulturel intelligens og hvordan vi udvikler interkulturelle kompetencer.

læs om verdensborgeren Sara på 7 år

Men før du gør det, så overvej om du er overvejende  verdensborger eller dansker med lidt for snævertsynet og fremmedfjendske tanker og adfærd. Mange jeg møder uden for kontoret  er det sidste, og er ikke bevidste om det og om deres fordomme.

Vil du teste dine fordomme, så download og udfyld skemaet  Jeg skal flytte til et nyt land

 

Læs også blogindlæggene her på hjemmesiden 

 

Er du interkulturelt intelligent?

Verdensborgeren Julius på tre år  køber “sticky rice”

Stik fingeren i jorden Trier

Det flerkulturelle samfund er en realitet – rum hinanden 

Læs Farverige farmors klummer om livet og at skrive