Vores stemme

Der er mange glæder ved at være flerkulturel og mange dilemmaer. Når man er opmærksom på sin kulturelle identitet, udvikler man selvindsigt, forståelse og sensitivitet over for andre. Danmark er et multikulturelt samfund, så for at samarbejdet skal fungerer på vores arbejdspladser, er det er nødvendigt at medarbejdere og ledelse udvikler kulturel sensitivitet Uzma Ahmed […]

Kollegial supervision

Fornyelig var jeg på en “SoSo skole” og holde workshop i kollegial supervision, i relation til omsorg for den alvorlig syge og dødende. Det viste sig, at stort set alle der deltog, ikke brugte kollegial supervision, men godt kunne se at det ville være en god ide. For hvordan er det lige man får bearbejdet […]

Er du verdensborger?

Hvad er en verdensborger? Hvordan skaber vi dem? Skal vi uddanne verdensborgere? Jeg påstår at jeg er verdensborger. Jeg tror det er de 17 år, som jeg har levet i en multikulturel virkelighed, 5 forskellige steder i verden, der har gjort mig til det. Jeg mødte, de år udenfor Danmark, meget fattigdom og følte mig […]